Category: Darbeler

0

28 Şubatın Kodu: Lozan

Yeni Tarih Döneminde Dindışı/Seküler paradigma, yeryüzü egemenliği için çizdiği sınırlara dahil etmek istediği İslam Dünyası ile de ilgili birçok mekanizma ve operasyon geliştirdi. Müslümanlar, kendilerine yönelik bu müdahalelere karşı, tedbir almayarak yeterli tepki göstermeyerek...

0

28 Şubat’ın Küresel Boyutu

Son iki darbe, yani 12 Eylül ve 28 Şubat; askerlerin ve onlara paralel hareket eden güçlerin yaman bir çelişkiye imza ettiği ilginç bazı gelişmeleri gözler önüne serdi. ‘Ulus Devleti tahkim etmek’, ‘Rejimi korumak ve...

Sömürü Aracı Olarak Darbeler 0

Sömürü Aracı Olarak Darbeler

    Sömürüyü amaç olarak belirlemiş maddi medeniyetin ürettiği kültür, dünyaya egemen olmayı vazgeçilmez bir amaç haline getirmiştir. Bunu gerçekleştirmek arzusuyla bütün yolları meşru sayan Batılı güçler, on beşinci yüzyıldan beri yeryüzünde kurmak istedikleri...

DARBEYLE KURULAN DEVLET 0

DARBEYLE KURULAN DEVLET

Darbelerin neyi amaçladığını anlamak için biraz gerilere gitmek, Cumhuriyetin, yani Ulus-Devletin nasıl kurulduğuna bakmak gerekir. Çünkü büyük ölçüde İttihat ve Terakki’den devşirilen darbeci anlayışın Cumhuriyet’le inşa edilen Ulus-Devletin kuruluşunda da belirleyici rol aldığını gözlemliyoruz....

Demokrasi Şampiyonları Neden Darbeci? 0

Demokrasi Şampiyonları Neden Darbeci?

“O ülkede güçsüzlere, baskıcı-zalim idareler altında ezilenlere lütufta bulunmak, onları önderler olarak yetiştirmek, o topraklara vâris kılarak, oraya hâkim hale getirmek istiyoruz.”(Kasas 5) Mısır’daki darbeyle birçok şeyi yeniden, bazı şeyleri de ilk kez gördük...

Darbeler Durdurulabilir mi? 0

Darbeler Durdurulabilir mi?

“Darbeyi egemenler planlar işbirlikçiler uygular” dedik ama “darbe mağdurları ne yapar?” sorusuna ilk kez; “Şapkasını alıp gitmesi adettendir, boynuna ipin geçirilmesine bile itiraz edemezler” cevabını yapıştırmadık. Reis de cumhur da bir ilke imza atarak...

Darbecilik Zihinde Başlar 0

Darbecilik Zihinde Başlar

    Küresel sistem; yeni gelişmeler karşısında egemenliğini ve çıkarlarını sürdürmek üzere yeni politikalarının önünü tıkayanları ortadan kaldırmak için her yolu meşru saydığından, ihtiyaç duydukça zora başvurmakta tereddüt etmemiştir. Bunun için; “İyilikle yapmazsan zorla...

28 Şubat’ın Küresel Boyutu 0

28 Şubat’ın Küresel Boyutu

      Son iki darbe, yani 12 Eylül ve 28 Şubat; askerlerin ve onlara paralel hareket eden güçlerin yaman bir çelişkiye imza ettiği ilginç bazı gelişmeleri gözler önüne serdi. ‘Ulus Devleti tahkim etmek’,...

12 Eylül ve Kürt Hareketi 0

12 Eylül ve Kürt Hareketi

12 Eylül ve Kürt Hareketi Kürt hareketini 12 Eylül 1980 ile başlatmak son derece yanlış bir görüştür. Daha öncesine gitmek de mümkün olmakla birlikte sorunun yeni bir mahiyet kazanarak derinleşmesi Ulus-Devletle birlikte başlamıştır. Bu...

12 Eylül ve Derin Yapılar 0

12 Eylül ve Derin Yapılar

    “Türkiye de 100 yılı aşan bir zihniyet var. 2008’de 1908 ihtilalininin 100. yılında 1908’de gelen zihniyetin hâlâ iktidarda olduğunu ifade etmiştim. Tabii zihniyet düzeyinde, bu iş devam ediyor. Halk için ama halka...

Enjoy this blog? Please spread the word :)