Category: Muhtelif

0

Siyasetin Arka Planı -2-

Başta siyaset olmak üzere tüm alanlarda, bütünlüğü ve özgünlüğü korunup dikkate alınmadan İslam’ın doğru anlaşılmasının mümkün olmadığı tarihi tecrübeyle sabittir. Zaman içinde oluşan bir takım zihinsel savrulmalar ve planlı yönlendirmeler buna engel olmuştur. Bu engeller...

0

Siyasetin Arka Planı 1

On birinci yüzyılda Batılılar, hazırladıkları Haçlı Orduları ile odak noktası Kudüs olmak üzere İslam Dünyasının merkezine iki yüz yıl (1096-1291) boyunca saldırdılar. Zaten birliğini kaybeden ve büyük sorunlar yaşayan Müslüman Dünya bu saldırılar sebebiyle...

0

Din dışı sistemin içinde Müslüman

Türkiye’de Müslümanlar temel kaynaklarla uyumlu olmayan, tarihte örneği bulunmayan, teorik altyapısı oluşturulmamış, nevzuhur, pragmatizme dayalı bir siyasi metod tercih etmişlerdir. Dönemsel şartların baskısı altında şekillenmiş, bütünlüğü  bulunmayan bu metodun felsefesi, amacı, hedefleri ve programı...

0

İkiyüzlü Siyaset

Seçim Yorumu: Kimileri; Sosyalizm, Milliyetçilik, Liberalizm ‎gibi dindışı ideolojilerden birine inandığı halde ben de Müslüman’ım diyor. Kimileri de hem Müslüman’ım hem sosyalistim, milliyetçiyim, liberalim, kemalistim diyerek dindışı bir ideolojiyi de benimsediğini beyan ediyor. Siyasetin...

0

MURSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zulmedip Mursi’yi öldürenlerin karşısında ah vah etmek ve kabul olduğu şüpheli olan ezbere ‎dönüşmüş, kalbimize ve zihnimize nüfuz etmeyen şekli dualardan ibaret kalan tepkiler fazla bir ‎anlam taşımıyor. Ne yapılması gerektiği ile ilgili Kitap...

0

İktidar-Kâr, Başarı-Sonuç

Farkında olsun olmasın dindışı düşüncenin etkisi altında eklektik yaklaşımlara ‎bağımlı kalmaları, Müslümanların, aşmak zorunda oldukları temel bir sorundur. Aksi halde yozlaşmaktan, kimliksizleşmekten, sömürülmekten, köleleşmekten kurtulamazlar. ‎Bir örnek üzerinden konu şöyle açıklanabilir: Seküler akla göre...

0

Bir Kavga İki Tasfiye

Cemaat ile Ak Parti olanca gücüyle birbirine saldırıyor. Peki niye? Ne oldu? Ortada bu durumu açıklayacak ciddi, önemli, elle tutulur bir neden var mı? Bunca zamandır birlikte hareket etmelerine rağmen onları bu ölçüde karşı...

Enjoy this blog? Please spread the word :)