Category: YAZILAR

0

Siyasetin Arka Planı -4-

Müslümanları engelleyen zihinsel sorunları irdelemeye devam ediyoruz: Allah inancını esas alan İslam’a göre din dışı bir alan yoktur/olamaz. Müslümanların, inançlarıyla ters düştüğü ve Allah’a noksanlık izafe etmek anlamına geleceği için böyle bir düşünceyi kabul...

0

Siyasetin Arka Planı -3-

Siyasi Bilinç Eksikliği: Siyasi bilinç, İslam’ın siyasi alan ve devlet yönetimi ile ilgili  ile hükümlere bilgilere sahip olmak ibaret değildir. İslam’ın hükümlerini uygulamayı engelleyen yönetimlerin içinde yer almak hiç değildir. Müslümanların her türlü baskıdan...

0

Siyasetin Arka Planı -2-

Başta siyaset olmak üzere tüm alanlarda, bütünlüğü ve özgünlüğü korunup dikkate alınmadan İslam’ın doğru anlaşılmasının mümkün olmadığı tarihi tecrübeyle sabittir. Zaman içinde oluşan bir takım zihinsel savrulmalar ve planlı yönlendirmeler buna engel olmuştur. Bu engeller...

0

Siyasetin Arka Planı 1

On birinci yüzyılda Batılılar, hazırladıkları Haçlı Orduları ile odak noktası Kudüs olmak üzere İslam Dünyasının merkezine iki yüz yıl (1096-1291) boyunca saldırdılar. Zaten birliğini kaybeden ve büyük sorunlar yaşayan Müslüman Dünya bu saldırılar sebebiyle...

0

Din dışı sistemin içinde Müslüman

Türkiye’de Müslümanlar temel kaynaklarla uyumlu olmayan, tarihte örneği bulunmayan, teorik altyapısı oluşturulmamış, nevzuhur, pragmatizme dayalı bir siyasi metod tercih etmişlerdir. Dönemsel şartların baskısı altında şekillenmiş, bütünlüğü  bulunmayan bu metodun felsefesi, amacı, hedefleri ve programı...

0

İkiyüzlü Siyaset

Seçim Yorumu: Kimileri; Sosyalizm, Milliyetçilik, Liberalizm ‎gibi dindışı ideolojilerden birine inandığı halde ben de Müslüman’ım diyor. Kimileri de hem Müslüman’ım hem sosyalistim, milliyetçiyim, liberalim, kemalistim diyerek dindışı bir ideolojiyi de benimsediğini beyan ediyor. Siyasetin...

0

MURSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zulmedip Mursi’yi öldürenlerin karşısında ah vah etmek ve kabul olduğu şüpheli olan ezbere ‎dönüşmüş, kalbimize ve zihnimize nüfuz etmeyen şekli dualardan ibaret kalan tepkiler fazla bir ‎anlam taşımıyor. Ne yapılması gerektiği ile ilgili Kitap...

0

İktidar-Kâr, Başarı-Sonuç

Farkında olsun olmasın dindışı düşüncenin etkisi altında eklektik yaklaşımlara ‎bağımlı kalmaları, Müslümanların, aşmak zorunda oldukları temel bir sorundur. Aksi halde yozlaşmaktan, kimliksizleşmekten, sömürülmekten, köleleşmekten kurtulamazlar. ‎Bir örnek üzerinden konu şöyle açıklanabilir: Seküler akla göre...

Enjoy this blog? Please spread the word :)