Category: Siyaset

0

Siyasetin Arka Planı 1

On birinci yüzyılda Batılılar, hazırladıkları Haçlı Orduları ile odak noktası Kudüs olmak üzere İslam Dünyasının merkezine iki yüz yıl (1096-1291) boyunca saldırdılar. Zaten birliğini kaybeden ve büyük sorunlar yaşayan Müslüman Dünya bu saldırılar sebebiyle...

0

Siyasetin Arka Planı -2-

Başta siyaset olmak üzere tüm alanlarda, bütünlüğü ve özgünlüğü korunup dikkate alınmadan İslam’ın doğru anlaşılmasının mümkün olmadığı tarihi tecrübeyle sabittir. Zaman içinde oluşan bir takım zihinsel savrulmalar ve planlı yönlendirmeler buna engel olmuştur. Bu engeller...

0

Siyasetin Arka Planı -3-

Siyasi Bilinç Eksikliği: Siyasi bilinç, İslam’ın siyasi alan ve devlet yönetimi ile ilgili  ile hükümlere bilgilere sahip olmak ibaret değildir. İslam’ın hükümlerini uygulamayı engelleyen yönetimlerin içinde yer almak hiç değildir. Müslümanların her türlü baskıdan...

0

Siyasetin Arka Planı -4-

Müslümanları engelleyen zihinsel sorunları irdelemeye devam ediyoruz: Allah inancını esas alan İslam’a göre din dışı bir alan yoktur/olamaz. Müslümanların, inançlarıyla ters düştüğü ve Allah’a noksanlık izafe etmek anlamına geleceği için böyle bir düşünceyi kabul...

0

İnönü Hilafet Yanlısı mı?

“Ödüllük Bir Soru” başlığıyla geçen hafta bu köşeye taşıdığım bir alıntının kime ait olduğunu sormuş ve okurların dikkatini çekmeye çalışmıştım. İstiklal Harbi adıyla anılan mücadele sırasında Mustafa Kemal ve ekibinin bilinenin tersine İslam’a ve...

HZ. PEYGAMBER VE YÖNETİM 0

HZ. PEYGAMBER VE YÖNETİM

Hz. Muhammed(a.s.); kendisine Peygamberlik gelmeden, kabile anlayışıyla yönetilen, putları Allah’a ortak kabul eden, kız çocuklarını toprağa diri diri gömecek kadar insani duygulardan uzaklaşmış bir toplumda yaşamaktaydı. Yozlaşmış, cehaletin ve tassubun girdabında debelenen, güçlü olanın...

0

Bir Kavga İki Tasfiye

Cemaat ile Ak Parti olanca gücüyle birbirine saldırıyor. Peki niye? Ne oldu? Ortada bu durumu açıklayacak ciddi, önemli, elle tutulur bir neden var mı? Bunca zamandır birlikte hareket etmelerine rağmen onları bu ölçüde karşı...

1

SEÇİM TİYATROSU: KİM YALANCI?

Sahnede konuşma kürsüsü ve yanında güneş görünür. Salonda bin seyirci yerini almış. Bir grup; sırasıyla mavi, kırmızı, gri, mor ve yeşil çamurla sıvanmış perdeleri güneşin önüne gererken seyircinin alkışları arasında beş konuşmacı kürsüye gelerek:...

Enjoy this blog? Please spread the word :)