“Millî Görüş” Partileri-2

Tepeden inme kurulan devlet, toplumun iradesini dikkate almadığından modern sistemi dayatmalarla inşa etti. Bunun için, geçmişe ait olanın izlerini silecek...