Category: Eğitim

0

Medrese ve Okul

  Okulların kurulmaya başladığı on sekizinci yüzyıla kadar Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalarda yegane eğitim-öğretim kurumu medreselerdir. Eğitim Öğretim alanında günümüzde...

0

Alim, Hakkın Yanında Olandır

Türkiyeli kimi Müslümanların sorumsuzluğu öyle bir noktaya varmış ki, akıl ve mantıkla izahı mümkün değil.  Devletin, yani Resmi ideolojinin İslam’ı...

0

Zorunlu Değil Çoğulcu Eğitim

Hani çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan anne onları avutmak için tencereye koyduğu kumları sürekli kaynatıp yakında yemeğin pişeceğini söylüyordu ya!...

0

Tevhid i Tedrisat 

Modernleşme tarihini bir milat saymadan geleneksel tarihin bir uzantısı olarak görmek, yanlışlardan kurtulmayı ve önümüzü görmeyi, doğru şeritte ilerlemeyi zorlaştıran...

0

Eğtimin Çıkmazı ve Medrese

Geniş katılım ve ilgi gören Medrese Âlimleri Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli illerden medresede yetişmiş ve aynı eğitim-öğretim sistemini...

0

Müfredattan anlaşılan bu mu?

Taşıdığı derin izler, yaptığı çağrışımlar ve sebep olduğu sarsıntılar itibarıyla “Müfredat” konusu toplumsal hafızada “Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun kötü anılarının açığa...

0

Eğitim Can Çekişiyor

“Eğitim, resmi ideolojinin tasallutu altında can çekişiyor. Tek tip vatandaş yetiştirmek için eleştirilemez bir dogma hükmünde vazedilen “Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin...

0

Eğitimde Devlet mi, Toplum mu?

  Temel hakların kabulü ve buna bağlı sorunların ortadan kalkması hem bireysel, hem toplumsal hayat açısından hayati öneme sahiptir. Din’in;...

0

Eğitim, Modern Bir Kutsal mı?

Neden Dünyanın her yerinde eğitimin felsefesi, şekli, içeriği, standartları ve ürettiği insan modeli üç aşağı beş yukarı birbirinin kopyasıdır? Neden...