Eğitim

Zorunlu Değil Çoğulcu Eğitim

Zorunlu Değil Çoğulcu Eğitim

Hani çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan anne onları avutmak için tencereye koyduğu kumları sürekli kaynatıp yakında yemeğin pişeceğini söylüyordu ya!…
Tevhid i Tedrisat 

Tevhid i Tedrisat 

Modernleşme tarihini bir milat saymadan geleneksel tarihin bir uzantısı olarak görmek, yanlışlardan kurtulmayı ve önümüzü görmeyi, doğru şeritte ilerlemeyi zorlaştıran…
Eğtimin Çıkmazı ve Medrese

Eğtimin Çıkmazı ve Medrese

Geniş katılım ve ilgi gören Medrese Âlimleri Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli illerden medresede yetişmiş ve aynı eğitim-öğretim sistemini…
Müfredattan anlaşılan bu mu?

Müfredattan anlaşılan bu mu?

Taşıdığı derin izler, yaptığı çağrışımlar ve sebep olduğu sarsıntılar itibarıyla “Müfredat” konusu toplumsal hafızada “Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun kötü anılarının açığa…
Eğitim Can Çekişiyor

Eğitim Can Çekişiyor

“Eğitim, resmi ideolojinin tasallutu altında can çekişiyor. Tek tip vatandaş yetiştirmek için eleştirilemez bir dogma hükmünde vazedilen “Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin…
Eğitimde Devlet mi, Toplum mu?

Eğitimde Devlet mi, Toplum mu?

  Temel hakların kabulü ve buna bağlı sorunların ortadan kalkması hem bireysel, hem toplumsal hayat açısından hayati öneme sahiptir. Din’in;…
Eğitim, Modern Bir Kutsal mı?

Eğitim, Modern Bir Kutsal mı?

Neden Dünyanın her yerinde eğitimin felsefesi, şekli, içeriği, standartları ve ürettiği insan modeli üç aşağı beş yukarı birbirinin kopyasıdır? Neden…
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı