Category: Kitap Önerileri

0

Kitap ve Makale Önerileri

Keynesçi Refah Devleti’nin Gelişimi, Dönüşümü ve Sosyal Hizmet Bağlamında Değerlendirilmesi Rosa SÜLEYMANOĞLU FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ: ROBERT BRENNER VE SİYASAL BİRİKİM...

0

SİYASAL İSLAMIN İFLASI Olivier Roy. -PDF-

Siyasal İslamın İflası OLİVİER ROY  ( PDFDrive.com )  İslamcı partilerin kitle hareketlerine dönüşümü ve iktidar deneyi, öteki ideolojilerle sonuçta aynı...