Öne Çıkanlar  

Fanatizm Karşıt Düşünceyi Büyüttü

Ortaçağda dinin kimliğini neredeyse tümüyle yitirmesine neden olan istismar zirve yaparak akıl dışı uygulamaları olabilecek en üst düzeye taşıyınca, içten...

Ortaçağ Fanatizmi

Tüm sistemler; çeşitli nedenlere bağlı olarak özgünlüğünü sürdürememekte ve biri diğerinden aktarmalar yaparak karma yapılara dönüşmektedirler. Dinler, seküler akıldan; seküler...

Yozlaşmadan Sekülerleşmeye

  Bütün toplumları olduğu gibi Müslümanları da bağımlılık derecesinde egemenliği altına alan, yeryüzünün gelmiş geçmiş en yaygın mevcut seküler kültür...

Bitmeyen Rekabet: Maruf ve Münker – 2

Arzularını İlahlaştıranlara, sadece geçmişte değil günümüz dünyasında da sıkça rastlanıyor. Hatta çeşitliliği çok artmış olan güçlerden birini ele geçirdiği için...

Bitmeyen Rekabet: Maruf ve Münker – 1

  Yaratılışın söz konusu olmadığını iler süren seküler düşünceye göre, başta insan olmak üzere, varlık için bir amaç söz konusu...

Aklı Kullanma Zorunluluğu 2

  Kuran; dindışı düşüncenin aksine, aklı araç sayar ve yaratıcının vahiyle belirlediği çerçeveye bağlı hareket etmesi gerektiğini bildirir. İlk bakışta;...

 Aklı Kullanma Zorunluluğu 1

“Allah’a göre yaratıkların en kötüsü, aklını kullanmayan ve bu yüzden de hakîkat karşısında sağır ve dilsiz kesilen kimselerdir.”[1] Öyleyse; yaratıkların...

Parça Bütün İlişkisinin Bozulması

Değerler hiyerarşisi ya da önem ve önceliklerle bağlantılı olarak üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu da parça-bütün ilişkisidir. Zira geçmişten...