Kur’an’ın “en”leri -varlık ve değer hiyerarşisi üzerine bir araştırma, Yazar:YAŞAR ATİLA

Tez No İndirme Tez Künye Durumu
508236 Kur’an’ın “en”leri -varlık ve değer hiyerarşisi üzerine bir araştırma- / Superlatives of the Qur’an a study on the hierarchy of being and value
Yazar:YAŞAR ATİLA
Danışman: PROF. DR. LÜTFULLAH CEBECİ
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:Değerler = Values ; Hiyerarşi = Hierarchy ; Kur’an-ı Kerim = Koran ; Varlık = Asset ; İslamiyet = Islam
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
327 s.
İnsan değerleri olan bir varlıktır. Varlığı değerleriyle anlam kazanır. Değerler insanın olduğu her yerde ve her işte hayatı anlamlı kılmak için vardır. Değer ifade eden iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, kar-zarar, tatlı-acı, faydalı-zararlı kavramları hayatın her alanı ile ilgili olarak kullanılır. Varlıkların ve değerlerin bir hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşi farklı varlıklar arasında olduğu gibi, değerin kendi içerisinde de olabilir. “İyi, daha iyi, en iyi, muhteşem” olumlu bir değer sıralaması olduğu halde; “kötü, daha kötü, en kötü, berbat” da olumsuz bir değer derecelendirmesidir. Kur’an-ı Kerim bir değer kitabıdır. İnsana yaşadığı hayatı mutlu ve anlamlı kılacak değerleri öğretir. Kur’an’da da değerlerin bir derecelendirmesi/hiyerarşisi vardır. Bazı insanlar ve yapılan bazı işler, diğer bazılarından daha üstün ve daha değerlidir. Ayetlerde “ism-i tafdil” kalıplarıyla gelen ve “en üstün” ve “en aşağı” vasfına sahip olan kişilerden ve değerlerden sıkça bahsedilir. Araştırmasını yaptığımız bu tezde “Kur’an’ın En’lerini” yani Kur’an’ın varlık ve değerler hiyerarşisini ele aldık. Tezimizi üç bölümde tespit ve tahlil etmeye çalıştık: 1. Bölümde, varlık ve değerle ilgili kavramsal çerçeve ve Kur’an’ın varlık ve değer hiyerarşisi incelendi. 2. Bölümde, Kur’an’da mutlak varlık ve en yüce değer olarak Allah konusu incelendi. 3. Bölümde, Kur’an’ın varlık ve değerler hiyerarşisinde insanın yeri araştırılıp ona ait en’ler tespit ve tahlil edildi. Anahtar Kelimeler: Kur’an, varlık, değer, hiyerarşi, en’ler, üstünlük, Esmâ-i Hüsnâ, salih amel.

Views: 46

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir