Category: Darbeler

0

28 Şubatın Kodu: Lozan

Yeni Tarih Döneminde Dindışı/Seküler paradigma, yeryüzü egemenliği için çizdiği sınırlara dahil etmek istediği İslam Dünyası ile de ilgili birçok mekanizma...

28 Şubat’ın Küresel Boyutu 0

28 Şubat’ın Küresel Boyutu

Son iki darbe, yani 12 Eylül ve 28 Şubat; askerlerin ve onlara paralel hareket eden güçlerin yaman bir çelişkiye imza...

Sömürü Aracı Olarak Darbeler 0

Sömürü Aracı Olarak Darbeler

    Sömürüyü amaç olarak belirlemiş maddi medeniyetin ürettiği kültür, dünyaya egemen olmayı vazgeçilmez bir amaç haline getirmiştir. Bunu gerçekleştirmek...

DARBEYLE KURULAN DEVLET 0

DARBEYLE KURULAN DEVLET

Darbelerin neyi amaçladığını anlamak için biraz gerilere gitmek, Cumhuriyetin, yani Ulus-Devletin nasıl kurulduğuna bakmak gerekir. Çünkü büyük ölçüde İttihat ve...

Demokrasi Şampiyonları Neden Darbeci? 0

Demokrasi Şampiyonları Neden Darbeci?

“O ülkede güçsüzlere, baskıcı-zalim idareler altında ezilenlere lütufta bulunmak, onları önderler olarak yetiştirmek, o topraklara vâris kılarak, oraya hâkim hale...

Darbeler Durdurulabilir mi? 0

Darbeler Durdurulabilir mi?

“Darbeyi egemenler planlar işbirlikçiler uygular” dedik ama “darbe mağdurları ne yapar?” sorusuna ilk kez; “Şapkasını alıp gitmesi adettendir, boynuna ipin...

Darbecilik Zihinde Başlar 0

Darbecilik Zihinde Başlar

    Küresel sistem; yeni gelişmeler karşısında egemenliğini ve çıkarlarını sürdürmek üzere yeni politikalarının önünü tıkayanları ortadan kaldırmak için her...

12 Eylül ve Kürt Hareketi 0

12 Eylül ve Kürt Hareketi

12 Eylül ve Kürt Hareketi Kürt hareketini 12 Eylül 1980 ile başlatmak son derece yanlış bir görüştür. Daha öncesine gitmek...

12 Eylül ve Derin Yapılar 0

12 Eylül ve Derin Yapılar

    “Türkiye de 100 yılı aşan bir zihniyet var. 2008’de 1908 ihtilalininin 100. yılında 1908’de gelen zihniyetin hâlâ iktidarda...

12 Eylül 0

12 Eylül

Yukarıdaki soruların cevaplarını yazmaya başlayınca sonraki soruların cevaplarını de içerdiğini gördüm. Soruların tek tek ele alınması halinde zorunlu olarak çok...