Siyasetin Temel Sorunları 3

-Yozlaşmadan Çözüme- Dinî düşünceyi temsil eden Peygamberlerin çeşitli dönemlerde kurdukları hak ve adalet eksenli düzenin bir süre sonra yozlaşarak yerini...