Bilimsel Gelişmelerin Temelindeki Doğu-Batı Etkileşimi Doğan Gün (Okunası Bir Araştırmadan Alıntılar)

Bilim tek bir millete, kavme veya ırka mal edilemez. Bilimsel faaliyet tam anlamıyla insanî bir faaliyettir. Hiçbir medeniyet diğerlerinden her...