PARTİ

“Siyasi partiler, anayasaya uymak zorundadır.” (Siyasi Partiler Kanunu Madde 2) “Siyasi Partiler Çağdaş medeniyet* seviyesine ulaşma amacını güden kuruluşlardır.” ((Siyasi...