HZ. ALİ VE MALİK BİN EŞTER’E GÖNDERDİĞİ MEKTUP (İlk Siyasetname)

  Hz. Ali’nin Mısır Valisine Nasihatları: Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Alî PROF. ÂDEM CEYHAN – İLYAS KAYAOKAY ttp://devdergisi.com/Makaleler/2071778758_212121121.pdf (ORİJİNAL METİN) (ÖZET)...