SİYASETSİZ İSLAM / SİYASETSİZLEŞTİRİLEN İSLAM 2

Hıristiyanlıkta bozulma süreci birinci yüzyılda yaşayan ve Hıristiyanlığın kurucusu sayılan Aziz Pavlus’un müdahale ve öğretileriyle başladı. Pavlus, Eski ve Yeni...