Milliyetçilik, Dindışı Düşüncenin Eseri -3-

Aydınlanma Felsefesinin ve modern hukukun öncülerinden Montesquieu (1689-1755) Batı’nın temel hukuk kaynaklarından kabul edilen “Kanunların Ruhu Üzerine” adlı eserinde ırkçılığı...