Ey Yönetici: İsraftan, vergiden, övgüden kaç!

İMAM I GAZALİ DEVLET BAŞKANLARINA «Nasfhat-ül – Mülûk» Tercüme, izahlar ve Dipnotlar OSMAN ŞEKERCİ  adlı eserden: İsraftan Sakınmak Ey Yönetici! Nefsini, övünülecek giysiler giymek ve...