Ey Yönetici: İsraftan, vergiden, övgüden kaç!

İMAM I GAZALİ DEVLET BAŞKANLARINA «Nasfhat-ül – Mülûk» Tercüme, izahlar ve Dipnotlar OSMAN ŞEKERCİ  adlı eserden:

İsraftan Sakınmak

Ey Yönetici! Nefsini, övünülecek giysiler giymek ve hoş yiyecek yemek gibi şehevî arzularına alıştırma. Her şeyde kanaatkâr ol; çünkü kanaatsiz adalet olmaz.                                                                        

Nükte: Hz. Ömer (r.a), tanıdığı salihlerden birisine:                                                                                    

  –  Davranış ve tutumumda hoşlanmadığın bir şey var mı? diye sordu; o da:                                                

–  Duyduğuma göre sen sofranda iki somun ekmeği bulunduruyor, bir de gece ayrı gündüz ayrı elbise giyiyormuşsun, dedi.               

Hz. Ömer:- Başka kusurumu gördün mü? diye sordu,

O:-  Hayır; görmedim, dedi.   O zaman Hz. Ömer (r.a):- Allah’a yemin olsun ki, bu ikisi bir daha olmayacak, dedi.                                                                              

Halktan Fazla Vergi Almamak

 Yönetici, kesinlikle memurlarının, halkın malına haksız yere el uzatmalarına razı olmamalıdır. Bu konuda anlatılan bir hikâye şöyledir: Hikâye: Nuşirevan, beldelerinden birine yeni bir vali tayin etti. Bu vali, hazineye ödenmesi gereken vergiden fazla olarak üç bin dirhem daha fazla gönderdi. Bunun üzerine Nuşirevan, alınan fazla vergilerin sahiplerine geri ödenmesini, ardından da valinin görevden azledilmesini emretti. Halkının malına zulüm ve gasp suretiyle el koyan, onları hazinesine katan liderin durumu; yaptığı temelinin kurumasını beklemeden üzerine bina dikip sonra binanın temelle birlikte yıkılmasına sebep olan adam gibidir.

Övgülere Aldanmamak

 Ey Yönetici! İslam’ın kuralları çerçevesinde halkının senden hoşnut olmasına gayret et. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin en hayırlı idarecileri; sizlerin onları, onların da sizi sevdiği idarecilerdir. İdarecilerin en kötüleri ise sizlerin onlara, onların da sizlere kızdığı ve lanet ettiği kimselerdir. ^ Lider olan kişinin, kendisine gelerek övgüler yağdıranlara aldanmaması, bütün halkın da onun gibi kendisinden razı olduğunu düşünmemesi gerekir İdarecinin, halkın dilinde dolaşan kusurlarını ve asıl hâlini öğrenmesi için, itimat ettiği kimseleri görevlendirip halkın içine göndermesi ve hakkında ne düşündüklerini sordurması gerekir.

ŞU DÖRT ŞEY RAŞKANLARA GEREKLİDİR:

I . Tiynetlerinde adilik bulunan kimseleri yurdundan uzaklaştırmak,

II . Akıllı, sanatkâr ve maharetli kimseleri kendine yaklaştırıp memleket imar etmek,

III. Kalbinde dünyalık bir arzu bulunmayan yaşlı kimsenin görüşüne ve tedbirine uymak

IV . Kötü sözlü ve kötü işlerle uğraşan kimseleri ülkesinden çıkartıp önem arzetmeyen sözlerinden kurtulmaktır.

Views: 44

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir