Saltanattan Demokrasiye Gücün Egemenliği

Başlangıcı 1789 Fransız Devrimi olarak kabul edilen ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca gelişimini sürdürmüş olan modern demokrasinin ilk örnekleri Avrupa’da...