Geleneksel sapmadan modern sapmaya: Saltanat ve Muhafazakârlık

Müslümanlar tarih boyunca farklı iki ana çizgi ve uzantıları etrafında kümelendiler. Birincisi, dinin gayesine uygun olan adalet çizgisidir ki; hayatın...