Merkeziyetçilik, Yerinden Yönetim ve Adalet

Yerel Yönetimler sadece belediyeciliğe ve şehirlerin altyapı sorunlarının çözümüne indirgenecek tek yönlü bir konu olmanın çok ötesinde genel sistemin karakterini...