SİYASETSİZ İSLAM / SİYASETSİZLEŞTİRİLEN İSLAM 3

Buna karşılık, İslam’ın birinci yüzyılında da benzer bir sürecin yaşandığı görülüyor. Peygamberin (as) vefatından yirmi beş yıl sonra halife olan...