SİYASETSİZ İSLAM / SİYASETSİZLEŞTİRİLEN İSLAM 6

İman; insanın neye, nasıl inanması; neyi nasıl reddetmesi gerektiğini ortaya koyan bilgi, hüküm ve ilkeleri kapsar. Dinin temeli Allah inancıdır....