15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN TEOLOJİK ARKA PLANI: MİTLER VE GERÇEKLER Prof. MAHMUT ÇINAR https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/388793

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/388793

Zira şayet dikili bir tek ağacı, çakılı bir tek çivisi bile bulunmadığı, hayatının hep çile ve sıkıntılarla dolu olduğu, sürekli ağlayan, insanların der-dinin kendisinin şahsi sorunlarına eğilmesine engel olduğu sanılan bu şahıs, çok değil beş altı sene önce ölseydi, bir halk kahramanı, kutsal bir şahsiyet olarak zihinlerde iz bırakacak, onun insanlara sunduğu din tasavvuru da doğ-ru kabul edilecekti. Ancak hayatının sonlarına yaklaştığı bir dönemde böylesi bir durumla karşılaşması ve Allah’ın onu kamuoyunun önünde düşürdüğü durum, Allah’ın dinini koruduğu ve böylece söz konusu yanlış algının deşifre edilmesini sağladığı sonucunu da akla getirmektedir. Sonuç olarak, din ve dinî kaynaklardan daha çok mitolojik karakter ve anlayışlar üzerine bina edilen, dinî kavram ve müesseseler kullanılarak, ge-niş kitlelerin dinî duyguları istismar edilen bir hareket, en azından şimdilik yediği ağır bir darbeyle sarsılmaktadır. 15 Temmuz kalkışması, tersine dön-müş, ilgili şahıs ve çevresindekilerin gerçek kimliklerinin açığa çıkmasını sağlamıştır. Kitlelerin zihin dünyalarında, bu tür yapılanmalara karşı derin bir ihtiyat fikri oluşturmuş, artık bu yöndeki kredilerini kullanırken daha bir dikkatli olmaları gerektiği fikrinin güçlenmesine sebep olmuştur. Böy-lece hurafe ve bâtınî retorik üzerine kurulu olan din algısının, manipülas-yona açık, sınırları belli olmayan bir sürece hizmet ettiği fikrinin daha da geniş kitleler içinde yayılması beklenmektedir. Âlim ve aydınların bu an-lamda da halkın işini kolaylaştırmaları ve doğru bir tefekkür oluşturmaları için yol gösterici destekleri önem arz etmektedir.

Views: 141

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir