Bir Devir Bir Şahit MELLE SABRİ PDF

Söz konusu ettiğim “Bir Devir”, binyılın batıdan bakınca çok iyi, doğudan bakınca çok kötü finali denilmeyi hak eden yirminci yüzyılıdır.

“Bir Şahit”, bu devrin neredeyse başından sonuna önemli gelişmelerin tam ortasında hayatını sürdürmüş olan Babam Melle Sabri’dir.

Onun hayatı bu devrin, bu devir onun hayatının hülasasıdır adeta…  Onun için biri olmadan diğeri eksik kalmasın diye ikisini birlikte anlamak ve anlatmak istedim.

Dünyaya yapay Suriye sınırının iki yakasında geçen hayat tecrübesi ve okuduklarının penceresinden bakıyordu. Bu toprakların yeniden şekillenmesine yol açan büyük çalkantıların bitmek tükenmek bilmeyen artçı sarsıntıları içinde bulmuştu kendisini. Kritik dönemlere canlı şahitliği vardı.

Küçük yaştan itibaren iki devlet arasında gidip gelerek önce medrese, sonra tarikatta en üst noktaya kadar ilerlemişti. Bu birikime sahipken Risale i Nurla kurduğu ilişki daha baskın ve belirleyici bir rol aldı. Bundan dolayı Bediüzzaman’a olan bağlılığı diğerlerinin önüne geçti.

“Bir Şahit” yaşadığı söz konusu coğrafyada Dini merkez alarak dünyaya baktığı için, ben de aşina olduğum bu yaklaşımı anlatımlarımın odağına almaya özen gösterdim.

Adanmışlığı, pervasızlığı, cesareti ve aşk derecesinde İslam’a bağlılığı ile tanınan bir âlim olarak iz bırakmış nevi şahsına münhasır bir modeldi. Bu yüzden, kendisinden sonra gelenler de tanımalıydı onu. Bunu fark ettiğimde hikâyesini yazmaya, serüvenine ortaklık etmeye, çok önce başlamalıydım diye düşündüm. Fakat babamdı benim ve ne yazık ki babaların bir gün bizi terk edeceği gerçeğini herkes gibi ben de göz ardı etmiştim.

Vefatından birkaç ay önce hatıralarını kayda geçirmeye başladığımda bir hayli geç kaldığımı fark ettim. Çünkü yaşı ilerlemiş, hafızası zayıflamış ve hastalıklarla boğuşuyordu. Konuşurken zorlanıyor, çabuk yoruluyordu. Konuşmalar uzun sürdüğünde toparlamakta güçlük çekiyordu. Çok verimli olmayacağını biliyordum. Ama her şeye rağmen ana hatlarıyla da olsa yaşantısını, fikirlerini ve yaşadığı devri yansıtacak bir çalışmanın birçok yönden faydalı olacağına inanıyordum.

Ortaya çıkan bu çalışma, nevi şahsına münhasır inanmış bir insanın ayak izlerini takip ederek coğrafyamızın tarihine yolculuk etmek üzere yazıldı. Onun anlattıkları ve ulaşabildiğim bilgileri harmanlayarak hayatını, fikirlerini, kişiliğini ve yaşadığı devri yansıtmaya gayret ettim. O’nun tükenmek bilmeyen enerjisi ve heyecanı yoluma ışık tuttu, yükümü hafifletti.

 

Hits: 321

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir