Atasoy Müftüoğlu’na saldıranların kimiliği

Atasoy Müftüoğlu’na saldıranlar:

Feto’yla zamanında iş tutan, alkışlayan ve kurtarıcı gibi görenlerdir.

Feto’yu deşifre edenlere “Müslümanların niye aleyhinde bulunuyorsunuz” diyenlerdir.

Feto’yla aynı zihin yapısı ve din anlayışına sahip olup birlikte İslam’ı tahrif etmeyi sürdürenlerdir.

Feto’nun yerine geçmek için gözünü kırpmadan bütün kutsallarını feda edenlerdir.

Feto’nun İslam’ı Hristiyanlık ve Yahudiliğe benzetme projesine fiilen destek verenlerdir.

Feto projesinin sahipleri ile aynı hayat tarzı ve dünya görüşüne sahip olmayı fazilet sayanlardır.

Feto’yu koruyanlarla aynı karede görünmeyi büyük başarı sayanlardır.

Feto’nun misyonunu üstlenmek için can atanlara güç ve imkân akıtanlardır.

Feto’nun işbirlikçilerini ülkenin etkili mevkilerine getirmekte tereddüt etmeyenlerdir.

Feto’yla herkesten önce mücadele edenleri yalnızlaştırmaya, etkisizleştirmeye, marjinalleştirmeye, karalamaya çalışanlardır.

Feto’yla işbirliği içinde olan sermayedarlara kaynak akıtmayla kalmayıp onları siyasi güç sahibi yapanlardır.

Feto’yla aynı zihniyete sahip olanlara Müslümanların asırlık emeğini peşkeş çekenlerdir.

Feto gibi İslam’ı ırkçılıkla özdeşleştirip iç barışı baltalayanlardır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir