Eğtimin Çıkmazı ve Medrese

Geniş katılım ve ilgi gören Medrese Âlimleri Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli illerden medresede yetişmiş ve aynı eğitim-öğretim sistemini devam ettiren birçok kişi katıldı.

Bölgede tanınmış Âlimler yanında; Oxin, Nurşin ve Zokayd gibi yüzyıllardır bütün zorluklara ve baskılara rağmen varlığını devam ettiren Medreselerin temsilcilerinin katılması ile Diyarbakır Toplantısı büyük önem ve anlam kazandı.

Türkiye kamuoyunda olduğu kadar Suriye ve Irak sınırları içinde faaliyet gösteren Medrese mensupları arasında da yankı uyandırdı.

Toplantının usul, esas ve amaçları yapılan konuşmalarla dile getirildi. İlk konuşmayı Ev sahibi sıfatıyla Melle Tayyip Elçi yaptı. Toplantının açış konuşmasını bu girişimi başlatan kişi olarak benim yapmam istendi. Birçok konuya değindiğim konuşmayı ileride bu köşede yayınlayacağım. Prof. M. Halil Çiçek ve Melle Salih Ekinci Medreseleri çeşitli yönlerden ele alan konuşmalar yaptılar. Diğer katılımcılardan da söz alıp görüşlerini paylaşanlar oldu.

Toplantıda bir ilk olarak Medreseler ve Âlimler arasında merkezi Diyarbakır’da olan bir birliğin temelleri atıldı ve bu amaçla bir vakıf kurulması kararlaştırıldı. İstişareler sonunda Vakıf organlarında kimlerin yer alacağı belirlendi.

Böylece, Kürt Âlimleri ve Medreseleri ilk defa bu çapta bir kuruluş etrafında bir araya geldiler.

Toplantı sonunda yayınlanan sonuç bildirisi ile bu kesimin çeşitli konulara ilişkin görüşleri kamuoyuna duyuruldu. Bildiride şu konulara yer verildi: Modern eğitimin çıkmazlarını aşmada Medrese sisteminin imkânları değerlendirilmelidir. Kürt Meselesinin çözümü için barış süreci desteklenmelidir. Suriye’deki iç savaş ve Kürtlerin yaşadığı çatışmalara son verilmesi için çaba harcanmalıdır. Mısır’daki darbeye karşı direnişe destek verilmelidir. Küresel sömürü düzenine karşı Müslümanlar birlik içinde olmalıdır. Yeni Anayasada Kürtler ve diğer kesimlerle birlikte Müslümanların Hakları ve sorunları çözülmelidir. Eğitim-Öğretimin finansmanı için kurulan ve devletleştirilen vakıflar amacı doğrultusunda kullanılmak üzere iade edilmelidir.

Diyarbakır Toplantısı; özgüven kaybı yaşayan, uzun zamandır baskı altında bulunan Müslüman kamuoyu nezdinde heyecan uyandırdı. Bu kesimden çok olumlu tepkiler aldı. Kürt siyasetinin aktörleri de toplumun bu dinamik gücünün harekete geçmesini ilgi ve merakla anlamaya çalışırken olumlu tepkilerde bulundular.

Medrese mensupları dışındaki İslami kesim bazı istisnalar dışında genellikle konuyu olumlu karşıladı. Bunun devrim çapında bir hareket olduğunu, tarihe geçeceğini ifade edenler bile oldu.

Önyargıyla konuyu yeterince anlamadan hareket edenler ise karşı çıkanlar arasında yer aldılar. Önyargılarından sıyrılıp konuyu anlamaya çalışsaydılar, karşı çıkmak şöyle dursun destek vermeler gerektiğini görürlerdi.

 

Milliyet Çarpıttı

 

Medya tarafından ilgiyle takip edilen toplantı genellikle tarafsız haber şeklinde yorumsuz ve saygı çerçevesine bağlı kalınarak verildi.

Bu konuda tek istisna Milliyet’ten Namık Durukan oldu. Yaptığı, haber kılığına bürünmüş iyi niyetli olmadığı her halinden belli olan; bir çarpıtma, saldırı ve yalan olarak yerini aldı. Daha önce İmralı Tutanaklarını sızdırarak İslami kesimden BDP içinde yer alan Altan Tan’ı zor durumda bırakmak için benzer bir davranış sergilemişti.

Bu yeni sansasyonel ve provakatif haberiyle de İslami kesim ile BDP’lileri karşı karşıya getirmeyi bir misyon olarak üstlendiğini göstermiş oldu. Doğal olarak, gazetecilik dışında bazı odaklara hizmet ettiğine dair şüphelerin artmasına yol açtı.

Aksi halde; toplantıyı izlememiş, birincil kaynaklardan bilgi almamış birisi; “Din adamları siyasete girdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki medrese kökenli din adamları, BDP’ye karşı siyasi bir sivil inisiyatif oluşturdu” gibi temelsiz cümleleri dillendirebilir mi?

Kaldı ki toplantıda; birlik, dayanışma, bir arada yaşama vurguları yapılmış. Kürt halkının gasp edilmiş hakları için verilen mücadelenin haklılığı teyit edilmiştir. Bu noktada, devletin ırkçı ideolojisi sorunun kaynağı olarak ifade edilmiştir.

09.09.13

Views: 68

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir