MURSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zulmedip Mursi’yi öldürenlerin karşısında ah vah etmek ve kabul olduğu şüpheli olan ezbere ‎dönüşmüş, kalbimize ve zihnimize nüfuz etmeyen şekli dualardan ibaret kalan tepkiler fazla bir ‎anlam taşımıyor. Ne yapılması gerektiği ile ilgili Kitap şunları hatırlatıyor: ‎‎“Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.” ‎‎(Casiye 19)‎‎“(Evlerinde) oturup da kardeşleri hakkında: ‘Bize uysalardı öldürülmezlerdi’ diyenlere, ‘Eğer doğru ‎sözlü insanlar iseniz, canlarınızı ölümden kurtarın bakalım!’ de. Ali İmran/168.‎‎“Size ne oluyor da, Allah yolunda ‘Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve ‎rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!’ diye yalvaran ‎güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?” Nisa 75‎‎“Sizden önceki nesillerden, akıl ve idrak sahibi kimselerin, yeryüzünde insanları bozgunculuk ‎yapmaktan engellemeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, ancak kendilerini kurtardığımız ‎pek az kişi böyle yaptı. Varoluş gayesine aykırı davrananlar ise, kendilerine verilen refahın peşine ‎düşüp şımardılar da, günaha gömülüp gittiler.” Hud 116 ‎

Views: 21

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir