İktidar-Kâr, Başarı-Sonuç

Farkında olsun olmasın dindışı düşüncenin etkisi altında eklektik yaklaşımlara ‎bağımlı kalmaları, Müslümanların, aşmak zorunda oldukları temel bir sorundur. Aksi halde yozlaşmaktan, kimliksizleşmekten, sömürülmekten, köleleşmekten kurtulamazlar. ‎Bir örnek üzerinden konu şöyle açıklanabilir: Seküler akla göre başarı sonuç almaktır: Kapitalizm ‎için nükleer-biyolojik-kimyasal her türlü silah, insan bedeni, uyuşturucu ve benzeri her şey kâr ‎etmek için satılabilir. Makyavelizme göre, önemli olan sonuçta iktidarı ele geçirmektir. Bunun için; ikiyüzlülük, yalan, iftira, suikast ve benzeri ‎ahlak dışı yollara başvurmakta sakınca yoktur. ‎Din/İslam’a göre ise başarı, doğrudan ayrılmadan görevini yapıp sonucu ve hesabı Allah’a ‎bırakmaktır. Yani kâr ve İktidar ancak meşru yollardan elde edilebilir, meşru olmayan yollara ‎başvurulamaz. ‎Ancak günümüzde Müslümanlar da başarıyı sonuçtan ibaret görmekte ve Allah’ın vadettiği ‎yardımı hesap dışı tutarak meşru olup olmamasına bakmadan sadece maddi yardımları hesap ‎etmektedirler.‎

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir