SİYASETSİZ İSLAM / SİYASETSİZLEŞTİRİLEN İSLAM 1

“Siyasal İslam” kavramlaştırmasının arkasında “Siyasetsiz İslam” çabasının yer aldığı artık sır değil! Bunun anlamı ve amacı, İslam’ı toplumsal hayatın dışına...