Tagged: SİYASETSİZ İSLAM / SİYASETSİZLEŞTİRİLEN İSLAM

0

SİYASETSİZ İSLAM / SİYASETSİZLEŞTİRİLEN İSLAM 4

Batı’da Rönesans’la başlayan yenileşmenin oluşturduğu din karşıtlığına dayalı seküler dünya görüşü, özellikle Fransız İhtilalinin etkisiyle ortaya çıkan Batılılaşma hareketleri sonucu...