YALANCI ŞAİRİN GÖZÜYLE YALANA BAKIŞ: KLASİK EDEBİYATIMIZDA YALAN Saadet KARAKÖSE

 

MERAKLISI İÇİN OKUMA ÖNERİSİ

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1609216606_9.pdf

 

 

 

 

 

Merd olan kizbe tenezzül itmez
Zillet-i kizbe tahammül itmez (Nâbî, Hayriyye, s. 245-844).
(İnsan olan, yalana tenezzül etmez. Yalanın aşağılığına dayanmaz.)
Kizbdür asl-ı fesâdât-ı umûr
İrtikâb itmez anı ehl-i şu‘ûr (Nâbî, Hayriyye, s. 245-847).
(İşlerin bozulmasının asıl sebebi yalandır. Bilinçli kimseler yalan söylemezler.)

Hits: 375

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir