Category: Eğitim

0

Zorunlu Değil Çoğulcu Eğitim

Hani çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan anne onları avutmak için tencereye koyduğu kumları sürekli kaynatıp yakında yemeğin pişeceğini söylüyordu ya! İşte bu zorunlu eğitim de ona benziyor. İçi boş, kof, çürümüş bir eğitimi, allayıp...

0

Tevhid i Tedrisat 

Modernleşme tarihini bir milat saymadan geleneksel tarihin bir uzantısı olarak görmek, yanlışlardan kurtulmayı ve önümüzü görmeyi, doğru şeritte ilerlemeyi zorlaştıran bir değerlendirmedir. Zira modernleşme, dindışı düşüncenin ürettiği bir süreçtir. Temel gayesi; Din’i, etkisizleştirip insan...

0

Eğtimin Çıkmazı ve Medrese

Geniş katılım ve ilgi gören Medrese Âlimleri Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli illerden medresede yetişmiş ve aynı eğitim-öğretim sistemini devam ettiren birçok kişi katıldı. Bölgede tanınmış Âlimler yanında; Oxin, Nurşin ve Zokayd gibi...

0

Müfredattan anlaşılan bu mu?

Taşıdığı derin izler, yaptığı çağrışımlar ve sebep olduğu sarsıntılar itibarıyla “Müfredat” konusu toplumsal hafızada “Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun kötü anılarının açığa çıkmasına yol açar. Zira Osmanlı bakiyesi toprakları kaybetmemek için tüm varlığını ortaya koyarak savaşan...

0

Eğitim Can Çekişiyor

“Eğitim, resmi ideolojinin tasallutu altında can çekişiyor. Tek tip vatandaş yetiştirmek için eleştirilemez bir dogma hükmünde vazedilen “Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birliği) demoklesin kılıcı gibi toplumun tepesinde sallanıyor. Hiç kimse bu yüzden eğitimin asıl sorunlarına...

0

Eğitimde Devlet mi, Toplum mu?

  Temel hakların kabulü ve buna bağlı sorunların ortadan kalkması hem bireysel, hem toplumsal hayat açısından hayati öneme sahiptir. Din’in; talep olmasına bakmaksızın hakların teslimini zorunlu görmesine karşılık, günümüz dünyasına egemen olan Dindışı telakki, ‘hak...

0

Eğitim, Modern Bir Kutsal mı?

Neden Dünyanın her yerinde eğitimin felsefesi, şekli, içeriği, standartları ve ürettiği insan modeli üç aşağı beş yukarı birbirinin kopyasıdır? Neden Dünyanın her yerinde ekonominin, hukukun, felsefenin, siyasetin, tüketimin, milliyetçiliğin şekli, içeriği, standartları ve ürettiği...

Enjoy this blog? Please spread the word :)