Alaeddin Senel – Irk ve Irkçılık Düşüncesi.pdf

Alaeddin Senel – Irk ve Irkçılık Düşüncesi.pdf

Eşitliksizci dünya görüşünün bir parçası olan ırkçılık, bu dünya görüşüne sahip sınıfların ve yönetimlerin ortamını yakaladıklarında başvurdukları ideolojik bir silahtır.

Irkçılık öğretilerinin gelişmesini ve çağımızdaki durumunu bütün boyutlarıyla sergilemek amacını taşıyan bu kitapta ilkin ırk kuramları inceleniyor. Daha sonra tarih boyunca ırkçılığın gelişmesi; ırkçılığın burjuvaziye maledilişi, emperyalizm aracı haline getirilişi anlatılıyor. Irkçılığın Yeni Darvincilik, sosyobiyoloji gibi çağdaş “bilimsel” giysiler altında yeniden ortaya çıkışı; ırk ayrımcılığı; zenciler, kızılderililer, yahudiler ve göçmen işçilere yönelik ırkçılık biçimleri ele alınıyor.

 

Hits: 543

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir