Category: Siyaset

0

Ahlaki Yozlaşmaya Mahkum Siyaset

  İnsanlığın bilinen tarihinde, siyasetin, hemen her dönemde haksızlık, zulüm ve sömürü aracı olarak kullanıldığı bilgisini ilahi kitaplar da doğrulamaktadır....

0

Kurucu İrade ile Dayatma Arasında Anayasa

Anayasa ile ilgili temel sorun, devletin kuruluşunda belirleyici olması gereken Toplumsal İradenin yok sayılarak dikkate alınmamasıdır. Dahası, savaşta düşman safında...

0

Siyasetin Temel Sorunları 3

-Yozlaşmadan Çözüme- Dinî düşünceyi temsil eden Peygamberlerin çeşitli dönemlerde kurdukları hak ve adalet eksenli düzenin bir süre sonra yozlaşarak yerini...

0

Siyasetin Temel Sorunları 2

KÜRESEL KUŞATMA ………  Egemen seküler sistem; felsefi, zihinsel, kültürel, ekonomik, askeri, sosyal ve benzeri tüm alanları oluşturduğu sınırsız güçle kuşatma...

0

Siyasetin Temel Sorunları 1

Siyasetin Temel Sorunları 1   Hemen her dönemde siyasetin en temel ve derin sorunu; doğrudan ya da din istismarı yoluyla...

0

İslamcılığın Çıkmazı I-II-III

İslamî Hareketi ya da İslamcılığı anlayıp sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutabilmek; İnsanın Yapısı, Yozlaşma/Tahrif, Sekülerleşme, Yenilgi ve Savunma Psikolojisi ile...

0

Amentü’süzlerin Çürük Sınırı

Son Osmanlı Meclisi tarafından karara bağlanan ve Ankara’da toplanan Birinci Meclis tarafından da kabul edilen Misakı Milli, ‘Millî Mücadelenin Amentüsü’...