Babamı Anarken

Ömrünü İslam’ı anlamaya ve anlatmaya adamış olan babamın hayatını ve yaşadığı dönemi “Bir Devir Bir Şahit Melle Sabri”[1] adlı kitapta anlatmaya çalıştım. Orada da görüleceği üzere, ileri seviyede hem geleneksel Medrese hem Tasavvuf eğitimini tamamlamış ve çifte icazetle kendi şartlarında tedrisata başlamıştı.

Ancak İslam’ın değişimci karakterinin geleneksel anlayışla uyumlu olmadığını fark ettiği genç yaşlarında Bediüzzaman Said Nursi’yi ve fikirlerini tanıması hayatının en önemli dönüm noktası olmuştu. Uzun yıllar emek verdiği eğitim-öğretim hayatında edindiği bakış açısı, ruhunun derinliklerinde hissettiği ama dışa vuramadığı değişimci eğilimi bu tanıma sonucunda harekete geçirmişti.

Ona en çarpıcı gelen; Peygamberlerin ortak özelliği olmasına rağmen emeği ile geçinmeyi terk ederek hakikatin sözcüsü olmaktan uzaklaşmış olan medrese ve tarikat ehlinin tersine Said Nursi’nin bu özelliğiyle öne çıkması olmuştur. Bu zata olan hayranlığının temelinde Kitap ve Sünnetin ısrarla öğütlediği prensiplere bağlı kalmaktaki tavizsiz duruşu ve kurulu düzene muhalefeti yer alıyordu.

Kuran, hadis ve diğer ilimlerin ışığında risaleleri açıklamakta gösterdiği performans, önceleri, Nurcular arasında büyük kabul görürken zamanla bu ilgi kayboldu. Kurulu düzenle iyi ilişkiler içinde hareket ederek muhalif duruşunu kaybetmeye başlayan Nurcular ona mesafeli durmaya, ardından da onu dışlamaya başladılar. Hayatının son dönemlerinde söz konusu gruplarla ilişkisi neredeyse tamamen son bulmuştu.

Medrese ve Tarikat ehline saygısını kaybetmeden içine düştükleri çıkmazlardan kurtulması için mücadele etmek isterken aynı endişelere sahip olan Said Nursi’ye bağlanmıştı. Ancak zamanla ona bağlı olduğunu iddia edenlerin aynı hastalıklara yakalanmış olması ruhunda derin yaralar açmıştı.

Böyle bir ruh hali içindeyken bedeni hayata yenik düştü.

Tanığı olduğum gerçek fikirlerini sahiplenerek üzerimdeki haklarını ödeme gücü vermesini Allah’tan dilerken;

Hasret ve minnetle rahmet diliyorum.

 

 

[1] https://www.beyanyayinlari.com/kitap/bir-devir-bir-sahit-melle-sabri-9789754736427

Hits: 173

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir