Fransa’ya Gösterilen Tepki Doğru mu?

Ne yazık ki; Fransa’nın yaptıklarına karşı Müslümanların gösterdiği tepki Kuran’ın yaklaşımıyla uyumlu değil! Dinî olmaktan çok milliyetçi refleksleri andırıyor. Zira Kuran; onların sövgülerine, tahriklerine, saldırılarına, oyunlarına kapılmadan ve onlar gibi davranmadan hareket etmeyi emrediyor. Sağduyulu, soğukkanlı, iradeli, bilinçli olmayı öneriyor.  Duygusal, intikamcı, rövanşist, saldırgan, gösterişçi tavırları doğru bulmuyor. Konuyu ölçüp biçmeden, ezberlerle, yönlendirmelerle, tahriklerle değil Peygamberin (as) örnekliğini ve ilgili ayetleri dikkate almak gerekir:

“Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın! Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar veremez.” Maide 105

O (Allah), Kitap’ta size şöyle indirmiştir ki: Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.  Nisa 140

Ayetlerimiz hakkında alay yollu söz edenleri gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Enam 68

Allah’tan başka varlıklara yalvarıp sığınan kimselere sövmeyin ki, onlar da kin ve cehaletlerinden dolayı Allah’a sövmesinler. Enam 108

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

(Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Hicr 94-95

Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Müzzemmil 10-11

Yeryüzünde tevazu ve vakar içinde yürüyen çok esirgeyen Allah’ın has kulları ne zaman kötü niyetli, dar kafalı cahil kimseler kendilerine laf atacak olsa, “selam” der (geçerler). Furkan 63

Onlar ki, boş ve anlamsız sözler işittikleri zaman ondan hemen yüz çevirip, “Bizim yapıp-ettiklerimizin hesabını biz vereceğiz, sizin yapıp-ettiklerinizin hesabını da siz vereceksiniz. Size selâm olsun; bizim, (doğru ile yanlışın anlamından habersiz) cahillerle işimiz yok” derler. Kasas 55

 

Views: 197

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir