Category: Düşünce Yazıları

0

Birliği Engelleyen Grup Aidiyeti

İki temel gurup olarak dinin ve sekülerliğin sayılamayacak kadar çok ve çeşitli düzeyde farklı sürümleri ve bunlara inanan mensuplarının bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Doğal olarak her biri diğerinden farklı dünya görüşlerine sahiptir. Tevhit dininin...

0

Bedüzzaman`ı doğru anlamak

`Günümüzde demokratik bir hak olarak da kabul edilen sivil itaatsizliğin yirminci yüzyıldaki en büyük öncülerinden biri Bediüzzaman’dır.` Herkes için olduğu gibi; dini, tarihi, ilmi, siyasi, sosyal kişiliği ve önderliği ile hem ülkede, hem uluslar...

0

Din’e Müdahale

Bu ülkede en yaygın kimliğe sahip Müslümanların temel sorunu hiç şüphesiz Din’e yapılan haksız ve yersiz müdahalelerdir. Büyük çoğunluğa ait olan bir mesele elbette tüm toplumun da öncelikli ve temel meselesidir. Öyleyse her kesimin...

0

Küresel Egemenliğin Irk Kuramı

 Allah ve yaratılış konusu, din ile seküler yaklaşımın ana ayrışma noktası olup her türlü düşünce, felsefe ve dünya görüşünü belirleyen temel inançtır. Din, her şeyin Allah tarafından yaratıldığı; seküler düşünce, yaratıcının olmadığı iddiasına dayanır....

0

MODA: GÜÇ BENDE!

Modacı talimat veriyor. Herkes hazırol vaziyetinde:”baş üstüne!” Derhal emirler yerine getiriliyor. Anasını, babasını, eşini, devleti, milleti, Allah’ı dinlemeyen, bu talimat karşısında itirazsız teslim vaziyette.   Bu yıl renkler mat olacak… parlak olacak… koyu olacak…...

0

ŞEHRİ (ÜLKEYİ) GÜÇ YÖNETİYOR

Bu soruyu ortaya atmamızın amacı; Yönetim sistemine göre şehrin yönetiminde hangi görevlilerin yer aldığını, yetki ve sorumluluklarının ne olduğunu sorgulamak değil. Şehirde valilerin tepede olduğu ve ona bağlı birimlerin Bakanlık yapılanmasına göre sıralandığı, bunun...

Enjoy this blog? Please spread the word :)