Category: Düşünce Yazıları

0

Grup Asabiyeti

Kuran birlik olmanın esaslarını, Peygamber(as), uygulamasını ortaya koymuş ve birlikten ayrı ‎hareket etmeyi kesin ve açık bir dille yasaklamıştır. Buna...

0

Irkçılığı Meşrulaştırma

Yeryüzünde maddi değeri olan her kaynağa beyaz ırkın sahip olması, diğerlerinin de onlara hizmet etmesi gerektiği temel yaklaşımı üzerine inşa...

0

Ahlakın Gücü

  Kuran’ın tanımıyla ilk insandan beri Din tektir ve adı İslam’dır. Diğer Din’ler Tevhidin, yani İslam’ın bozulmuş şekilleridir. Bunların dışında...

0

Güçlü yaşamını sürdürür, güçsüz elenir

Egemen küresel zihnin yaratılışı reddeden ve Allah’ı tanımayan yaklaşımı, beyaz ırkın üstünlüğünü temel alan “ırklar teorisini” uygulamaya sokarak dünyayı ezenler...

0

SÖMÜRÜ ARACI OLARAK DİN VE BİLİM

Haçlı Seferleri Antik çağdan beri dünyaya egemen olmayı hedefleyen Batı, bunu gerçekleştirmek için sürekli bir çaba içinde olagelmiştir. Bu amaçla;...

0

23 Nisan ve Yalana Teslim Olmak

Konunun anlaşılması şu üç soruya verilecek cevapla mümkün olacaktır: 23 Nisan 1920 tarihinde toplanan Birinci Meclisin kuruluş amacı ve gerekçesi...

0

Birliği Engelleyen Grup Aidiyeti

İki temel gurup olarak dinin ve sekülerliğin sayılamayacak kadar çok ve çeşitli düzeyde farklı sürümleri ve bunlara inanan mensuplarının bulunduğu...

0

Bedüzzaman`ı doğru anlamak

`Günümüzde demokratik bir hak olarak da kabul edilen sivil itaatsizliğin yirminci yüzyıldaki en büyük öncülerinden biri Bediüzzaman’dır.` Herkes için olduğu...

0

Din’e Müdahale

  Bu ülkede en yaygın kimliğe sahip Müslümanların temel sorunu hiç şüphesiz Din’e yapılan haksız ve yersiz müdahalelerdir. Büyük çoğunluğa...