Category: Kavramlar

0

Zulüm şiddet üretir

Zulüm şiddet üretir   Kurulu küresel düzene veya ona paralel hareket eden güç ve devletlere karşı şiddeti mücadele yöntemi olarak...

0

PARTİ

“Siyasi partiler, anayasaya uymak zorundadır.” (Siyasi Partiler Kanunu Madde 2) “Siyasi Partiler Çağdaş medeniyet* seviyesine ulaşma amacını güden kuruluşlardır.” ((Siyasi...

0

Siyaseti Kim Yapsın?

“DİN SİYASETE KARIŞTIRILMAMALIDIR” denildiğinde ortaya şu sonuç çıkar: Dürüst, adaletli, iyilikten yana kötülüğe karşı, zulüm ve haksızlığa karşı, hırsızlık-yolsuzluk yapmayan,...

0

Irkçılığı Meşrulaştırma

Yeryüzünde maddi değeri olan her kaynağa beyaz ırkın sahip olması, diğerlerinin de onlara hizmet etmesi gerektiği temel yaklaşımı üzerine inşa...

0

SORGUSUZ SUALSİZ CUMHURİYET!

Cumhuriyet, Batı’nın; dokunulmaz, sorgulanmaz, tartışılmaz, kutsal, sihirli; aldatıcı, yanıltıcı, saptırıcı kavramları arasında önemli bir yere sahiptir. Zihinlere öyle kazınmış ki,...

0

Bizim Olmayan “Vatan” ve “Millet”

Modern düşüncenin; ulusçuluk(milliyetçilik/ırkçılık) harcıyla yoğurduğu ve şeklini belirlediği ulus devlet sistemini bütün dünyaya ihraç ettiğini/dayattığını biliyoruz. Açgözlülükle ve aşağılık duygusu...

Batı, Medeniyet, Cahiliye 0

Batı, Medeniyet, Cahiliye

Dayatmayla küresel ve egemen bir güç haline gelmiş olan modern kültür ve uygarlığın bıraktığı en yaygın etkinin giderek hızını arttıran...

Cemaate Karşı Cemaat 0

Cemaate Karşı Cemaat

Ön Not: Kimse bir takım gerçekleri, “hırsızın hiç mi suçu yok?” diyerek etkisizleştirmeye kalkmasın. Asıl suçlunun hırsız, yani Müslümanlar olduğu...

Bozgunculuğa Karşı Islah 0

Bozgunculuğa Karşı Islah

Bozgunculuk ve yozlaşma olarak da ifade edilmesi mümkün olan ifsadın insanın mayasında bulunduğunu Kuran’dan öğreniyoruz: “Bir zamanlar Rabbin meleklere: Bakın...