Category: Kavramlar

Bozgunculuğa Karşı Islah 0

Bozgunculuğa Karşı Islah

Bozgunculuk ve yozlaşma olarak da ifade edilmesi mümkün olan ifsadın insanın mayasında bulunduğunu Kuran’dan öğreniyoruz: “Bir zamanlar Rabbin meleklere: Bakın...

Tüm Peygamberlerin Dini İslamdır 0

Tüm Peygamberlerin Dini İslamdır

“Muhakkak ki Allah nezdinde din, İSLAM’DIR”.Âl-i İmran19. “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a îmân edip MÜSLÜMAN olmuşsanız, artık yalnızca O’na...

0

KISA, KISA…

ÇİFTE STANDART:  Batı, yeryüzünün kaynaklarını, kendi toplumunda refah ve hukuka dayalı bir sistem kurmak için sömürmektedir. Kaynaklarına el koyup sömürdüğü...