Tüm Peygamberlerin Dini İslamdır

“Muhakkak ki Allah nezdinde din, İSLAM’DIR”.Âl-i İmran19.

“Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a îmân edip MÜSLÜMAN olmuşsanız, artık yalnızca O’na tevekkül edin.” Yunus 84

“Firavun sihirbazlara: “Ben size izin vermeden, O’na inandınız öyle mi?” dedi. “Bakın, bu yaptığınız, şehrin halkını oradan çekip götürmek için yaptığınız sinsice hazırlanmış bir tuzaktır. Ama yakında başınıza ne geleceğini bilirsiniz siz. Andolsun ki, bana aykırı hareketinizden dolayı, ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra hepinizi hurma dallarına asacağım. Çünkü Rabbimizin ayetleri bize gelince, O’na inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabır ve dayanma gücü boşalt ve MÜSLÜMANLAR olarak canımızı al” diye dua ettiler.”                            Araf 123-126

“Biz İsrâiloğulları’na denizi geçirdik. Firavun, askerî erkânı ve ordusu da, isyanlarını artırarak, hukuksuz davranarak, zulmederek ve saldırarak onları takip ettiler. Firavun denizde boğulmaya başladığı zaman: “- İsrâiloğulları’nın inandığı tanrının hak ilâh olduğuna ben de iman ettim. Ben de İslâm’ı yaşayacak olan MÜSLÜMANLARDANIM.” dedi.” Yunus 90″

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir