Category: Kavramlar

0

Batı, Medeniyet, Cahiliye

Dayatmayla küresel ve egemen bir güç haline gelmiş olan modern kültür ve uygarlığın bıraktığı en yaygın etkinin giderek hızını arttıran yozlaşma olduğu iddia edilebilir. Başka bir ifadeyle; insan nesli, baş döndürücü bir biçim ve...

0

Cemaate Karşı Cemaat

Ön Not: Kimse bir takım gerçekleri, “hırsızın hiç mi suçu yok?” diyerek etkisizleştirmeye kalkmasın. Asıl suçlunun hırsız, yani Müslümanlar olduğu gerçeğiyle birlikte bunlar da göz ardı edilmemelidir. Planlayıcı olarak küresel sistem, Haçlı Seferlerinden beri...

0

Bozgunculuğa Karşı Islah

Bozgunculuk ve yozlaşma olarak da ifade edilmesi mümkün olan ifsadın insanın mayasında bulunduğunu Kuran’dan öğreniyoruz: “Bir zamanlar Rabbin meleklere: Bakın ben yeryüzünde benim hükümlerimi uygulayacak bir halife, bir temsilci yaratacağım demişti de,melekler: “Biz seni...

0

Bizim Olmayan “Vatan” ve “Millet”

Her alanda olduğu gibi siyasal alanda eskilerin yerine ikame edilen ilk kavramların başında “Vatan ve Millet” bulunmaktadır. Üzerinde ulus devlet inşa edilecek toprak parçasına Fransızların “Patrie”sine benzettikleri“Vatan” adını buldular. Üzerinde yaşayanları ifade eden “Nation=Ulus”kelimesinin karşılığı olarak da ilgisiz olmasına bakmaksızın “Millet”kelimesini geçirdiler.

0

Tüm Peygamberlerin Dini İslamdır

“Muhakkak ki Allah nezdinde din, İSLAM’DIR”.Âl-i İmran19. “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a îmân edip MÜSLÜMAN olmuşsanız, artık yalnızca O’na tevekkül edin.” Yunus 84 “Firavun sihirbazlara: “Ben size izin vermeden, O’na inandınız öyle mi?”...

Enjoy this blog? Please spread the word :)